b'Klckner PentaplastHIZLANDIRGezegenimizikoruma Herkes, dnyamz atktan korumak iin daha nce hi olmadHzlandrma hedefimiz kadar kararllk gsteriyor. Bunu2028 ylna kadar kolayca desteklemek iin sadece nelerin gerigeri dntrlebilen ve dntrlebilecei deil bunun naslsrdrlebilir kaynaklar yaplacann ak olmas gerekir.olan malzemeleri kullanmay Geri dntrmenin mmkn olmashedefliyoruz.iin ayn zamanda yeterli atk ve geri dnm tesisleri de olmaldr. Deerli plastiin atk olmamas iin Mterilerimiz ve tketicilerimizingeri dntrlebilirlik ve dngsellii doru olan yapmas ve rnlerimiziher zaman dikkate alarak tasarlamaya devam ediyoruz. ISO 14021, RecyClass, geri dntrmesini gerektenEllen MacArthur Foundationn kolay bir hale getirmek istiyoruz. BuNew Plastics Economy, BK Plastics nedenle de mmkn olduu kadarPact, RECOUP, CITEO ve COTREP tekli malzemelere odaklanarakkapsamnda belirtilenler dahil geri kullandmz malzemeleridntrlebilirliin bir ok tanmn sadeletiriyoruz ve her rnmzndikkate alyoruz.nasl geri dntrlebileceini dahaTm pazarlama sektrlerindeki net hale getiriyoruz. ve ambalaj formatlarndaki tm malzemeleri gzden geireceimiz ok yll bir srdrlebilir malzeme stratejisi gelitirdik ve bununla balantl olarak geri dntrlemeyen alternatiflerden geni oranda geri dntrlebilenlere gei srecindeyiz.REC 1 Y 00% CLED14'