b'#PPPyear2kp Tray2Tray TMjako wsparcie dla programu PPPNasze inicjatywy bazuj na filarach deklaracji Positive Plastics Pledge i wspieraj dziaania na rzecz stworzenia przyszoci z mniejsz iloci odpadw.INNOWACYJNO PRZYSPIESZENIEModyfikujemy nasze procesyProjektujemy nasze produkty tak, projektowania i produkcji tak, abyaby byy w peni przetwarzalne uzyska jakociowe opakowaniaz myl o zamknitym obiegu o wyszej zawartoci surowcwmateriaw zrecyklingu AKTYWIZACJA EDUKACJAWsppracujemy z interesariuszami Dymy do odzyskiwania w caym acuchu kooperantw opakowa na ywno, z caego wiata, aby konsekwentniezachcajc konsumentw do zamyka obieg materiawwikszego zaangaowaniaw kwestie recyklingu Wsppraca na rzeczStworzenie produktwGenerowanie popytu zamknicia obiegujakociowych,wrd naszych klientw materiaw webezpiecznych dlapoprzez rozwj wszystkich regionach,ywnoci i optymalnychrynku kocowego w ktrych prowadzimydla naszych klientwdla wirw rPET, dziaalno. mimo zwikszeniastosujc jednoczenie zawartoci rPETzachty wobec firm wtackach. recyklingowych w celu zabezpieczenia dostaw. 9'