b'Klckner PentaplastPrzetwarzanie bez koca czyli nowe ycie tackiDymy do odzysku zuytych opakowa ywnoci, tak aby wytworzy przydatne, w peni nadajce si do recyklingu, ochronne opakowania do artykuw spoywczych. Wanie dlatego rozpoczlimy projekt, ktrego celem jest utworzenie zamknitego obiegu dla tacek i sztywnych folii kpTray2Tray TM . Moliwoci s nieograniczone. W zwizku z rosncym popytem na PET porecyklingowy zasoby tego cennego materiau kurcz si. Szukamy sposobw, aby zachci ludzi do zwikszenia poziomu recyklingu oraz nakoni rzdy do opracowania mechanizmw, infrastruktury i zacht w tym zakresie. Wsppracujc w ramach caego acucha dostaw i wartociod konsumentw po zakady recyklingoweopracowujemy nowe sposoby zbirki i przetwarzania tacekna cenne patki rPET, z ktrych powstan kolejne tackii sztywne folie. Kurs na sukces Wyznaczylimy sobie cel: zamierzamy uzyska poziom 30% kp Tray2Tray TMw naszej produkcji tacek i sztywnych folii do roku2022. Aby goUstanowi kompletnyosign, realizujemy cztery nadrzdne projekty: strumie recyklingu przy udziale interesariuszyod zaprojektowania obiegu zamknitego po opracowanie infrastruktury sucej do zbirki, segregacji irecyklingu.8'