b'#PPPyear2Oferujemy kpKapture TM , umoliwiajc domknicie obiegu materiaw dla Recyklingbarwionych tacek i folii rPET, ktre s wykrywane przez niejednorodnyczujniki bliskiej podczerwieni i zakadyw urzdzeniach sortujcych.recyklingustr.16plastikuOpracowalimy proces umoliwiajcy uycie foliiz recyklowanego materiau poprzemysowego do kart na potrzeby produkcji folii ZakadyTMkpSecondLifeCard Core przetwrcze w zakadach Gordonsville iFranklin (USA). Klckner Dodalimy czytelny komunikatPentaplastRecycle me na opakowaniu, aby zachci konsumentw do recyklingu opakowa, zapewniajc tym samym cige dostawy surowcw doW Rayong (Tajlandia) zakadw przetwrczych.zesp midzyfunkcyjny opracowa program ponownego uycia plastikowych palet od klientw. W efekcie obniono zapotrzebowanie na plastikowe palety, zwikszajc wydajno materiaw.str.21 5'