b'Klckner PentaplastDlaczegoOferta kp Tray2Tray TMstosujemyoznacza inicjowanie popytu na patkiz recyklingu tacek plastik? wrd naszych klientw i wsplne dziaaniez firmami recyklingowymi Prosty recykling, pomoc w ograniczeniuw celu dugofalowej marnotrawstwa ywnoci, ochrona rnychobsugi dostaw.produktwa nawet ratowanie ycia:str.8odkrycie plastiku rozwizao mnstwo spoecznych i rodowiskowych problemw oraz zrewolucjonizowao ycie wielu pokole na caym wiecie. Pojawi si jako materia o niezwykych waciwociachi jest nim do dzi! W ramach picioletniej wsppracy z brytyjsk Plastik jest firm recyklingow Viridor zabezpieczylimy Ochronnyroczne dostawy rPET na poziomie 8000 ton dla Wydua okres przydatnoci produktwnaszych zakadwspoywczych i innych wyrobw orazw Wielkiej Brytanii.ogranicza marnotrawstwo ywnoci.Odpowiedni dostr.12recyklingu Odpady plastikowe mona przetworzy i przeksztaci w inne przydatne produkty.Uniwersalny2700Mona nada mu dowolny ksztat, rozmiar lub wykona na nim nadruk.Bezpieczny Higieniczny i atwy do czyszczenia,osb poznao nasze inicjatywy idealny do ywnoci, lekw i jakoi zamierzenia podczas opakowanie do urzdze medycznych. wydarze organizowanychWydajnyw minionym rokuZuywa mniej zasobw ni produkty, ktre chroni.Trway Mocny i nietukcy si, a jednoczenie lekki.4'