b'#PPPyear2Upyn drugi rok inicjatywy Positive Plastics Pledge (PPP), podczas ktrego ukoczylimy mnstwo przydatnych i rozwojowych projektw. Zprawdziw satysfakcj informujemy o nich na amach niniejszej publikacji.Jestemy dumni z innowacji, produktw i pomysw, ktre zrealizowalimy w drugim roku inicjatywy PPPprzyszo z mniejsz iloci odpadw jest coraz bliej!Unikalne zalety plastiku zostay potwierdzone podczas tegorocznej pandemii koronawirusa. Modyfikujc niektre z naszych procesw produkcyjnych, dokadalimy stara, aby nasi klienci mogli nadal dystrybuowa ywno i napoje. Dostarczalimy materia na rodki ochrony indywidualnej, dziki ktrym pracownicy na caym wiecie bezpiecznie wykonywali swoje obowizki.Rozpoczlimy20%sprzeda kpInfinity TM , w 100% przetwarzalnego,redukcji odpadw lekkiegoetykiet na butelkiopakowania o niskim ladzie wglowymw naszym zakadzie dla segmentuw Rural Retreat ywnoci na wynos(USA)i produktw biakowych.str.15Wolontariusze kp w Brazylii i ich rodziny uczestniczyliw sprztaniu play, usuwajc 1700 sztuk odpadw.str.20Promujemyinicjatyw zwikszenia Wadzeprzetwarzalnoci lokalneopakowa do ywnoci izarzdzaniena wynos i radykalnego zreformowania systemw odpadami zbirki, sortowaniai recyklingu odpadw wWielkiej Brytanii.str.20 3'