b'Zawsze suchamy, nieustannie ewoluujemyDymy do wprowadzenia zmian na szeroksustainability@kpfilms.com skal, a to oznacza adaptacj pomyswz rnych rde. Zawsze jestemy otwarci@Klockner Pentaplastna nowe sugestie i propozycje wsppracychtnie wysuchamy tych, ktrzy chc wesprze kp.filmsrealizacj programu PPP.@kpfilmsofficialJeli masz ciekawy pomys, skontaktuj si z nami! kpGroup_To by pozytywny rok dla plastikuScott Tracey, CEO, Klckner PentaplastMiniony rok by trudny dla kadego z nas, a zmiany objy zarwno nasze ycie zawodowe, jak i prywatneprzynajmniej na razie. Dla firmy kp bya to szansa, aby zademonstrowa kluczowe zalety plastiku, takie jak zapobieganie marnotrawstwu ywnoci, bezpieczny transport i ochrona wyrobw medycznych oraz realizacja gwnego celu, jakim jest zrwnowaona ochrona codziennych potrzeb. W trakcie ostatnich 12 miesicy programu Positive Plastics Pledge odnotowalimy znaczny postp jako globalny lider w segmencie produktw zawierajcych surowce wtrne oraz ochronnych opakowa wysokobarierowych. Opracowalimy innowacyjne produkty i systemy, ktre faktycznie speniaj wymogi gospodarki cyrkularnej oraz uatwiaj recykling i ponowne uycie naszych wyrobw. Pracujemy zespoowo i nawizujemy silne relacje partnerskie w brany, dlatego jestem przekonany, e trzeci rok programu PPP bdzie obfitowa w liczne sukcesy w przeksztacaniu naszego wiata na lepsze.#PositivePlasticsPledge20202407'