b'#PPPyear2Co dalej?Partnerstwo dla zmiany Bardzo nas cieszNadal zamierzamy stawia na innowacje, aby dotychczasowe osignicia,oferowa na rynku produkty zrwnowaone i ale wiemy, e jest jeszczefunkcjonalne. Bdziemy take inwestowa we duo do zrobienia.wspprac z interesariuszami w celu ulepszania infrastruktury i generowania rynkw kocowych dla Wdraanie procesw obiegusurowcw wtrnych.zamknitego dla plastikuChcemy, aby wszyscy uczestniczyli w recyklingu. traktujemy jako dugofaloweRealizujemy wsplne projekty z interesariuszami, zadanie. aby zainicjowa caociow transformacj. Pracujc z firmami recyklingowymi, dostawcami i klientami, bdziemy zabezpiecza popyt na surowce porecyklingowe i ich poda. Zwikszamy zaangaowanie spoecznoci na caym wiecie Dziki hasom na opakowaniach pomoemy konsumentom zrozumie, co i jak mona przekaza do przetworzenia. Nasz przekaz popularyzujemy rwnie przez media spoecznociowe. Wydarzenia takie jak sprztanie play s dla nas szans na osobiste spotkanie ze spoecznoci i na zaangaowanie jej w ochron ycia morskiego ildowego. 27'