b'Klckner PentaplastCzekajc na przyszoz mniejsz iloci odpadwCzego si Szersza perspektywa nauczylimy Ochrona przed przenikaniem plastiku do rodowiska w 2.roku ma wprawdzie fundamentalne znaczenie dla zrwnowaonego zarzdzania odpadami plastikowymiBardzo nas ciesz nagrodyale to nie wszystko. Aby w peni zrozumie otrzymane w uznaniuzrwnowaone czynniki, ktre wpywaj na bran tworzyw sztucznych, acuch wartoci i wszystkich projektw i innowacjiinteresariuszy, stosujemy analiz PESTLE. W ramach kp realizowanych wtej analizy, aby opracowa solidn, kompleksow ramach programu Positivestrategi dla zrwnowaonych opakowa plastikowych, Plastics Pledge. Stanowiuwzgldniamy nastpujce czynniki:potwierdzenie susznoci Politycznenaszych dziaaale nienp. dyrektywa UE w sprawie plastiku jednorazowego uytkupoprzestaniemy na tym.EkonomiczneCay czas uczymy si, np. finansowe zachty dla recyklingutestujemy nowe materiay,poeczneSmetody zbirki i recyklingu opakowa oraz prbujemynp. konsumenci, organizacje NGO imediaTechnologiczneangaowa coraz wiksze grono osb. np. zakady przetwrstwa odpadwPrawnenp. podatki iopatyrodowiskowe np. zrwnowaone materiayZaangaowanie modychKonsekwentnie zwracamy si do szk i uniwersytetw, oferujc szkolenia na temat tworzyw sztucznych, poniewa wiemy, e zaangaowanie modszych pokole jest wane dla realizacji programu PPP.26'