b'#PPPyear2Wposzukiwaniu plastikuW zakadzie kp w Santo Tirso (Portugalia)Zrwnowaone cele ONZprzeprowadzilimy operacj Clean Sweep Popularyzujc nasz wizj wrd globaln inicjatyw realizowan przez konsorcjuminnych podmiotw, wspieramy niezalenych organizacji eksperckichabypromowanie zrwnowaonych miast zapobiec przedostawaniu si fragmentw plastiku z linii produkcyjnych do rodowiska. i spoecznoci oraz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji wyrobw Zakad przeprowadzi wewntrzn kampaniplastikowych. Wiemy, e stworzenie zachcajc do wyszukiwania lunych kawakwzrwnowaonej przyszoci dla plastiku. W ramach inicjatywy pracownicyplastiku jest moliwe wycznie patrolowali zakad, sprawdzajc wszystkiepoprzez wsplne dziaania, dlatego zakamarki, aby zapobiec utracie peletu lub patkw plastikowych podczas dostawblisko wsppracujemy z gwnymi iprzemieszczania.interesariuszami. W naszych zakadach szukamy sposobw, aby zapobiec Zabezpieczono wszystkie odpywy, aby w razieprzedostawaniu si plastiku do wycieku podczas dostawy surowcw nie doszorodowiska, chronic ycie podwodne, do przedostania si plastiku do rodowiska.ycie na ldzie oraz dziaajc w brany Zamierzamy rozszerzy operacj Clean Sweep na wszystkie zakady kp. Dotychczasna rzecz ochrony klimatu.przeprowadzilimy sprztanie w zakadach w Wielkiej Brytanii (Crumlin, Featherstone i St. Helens), Hiszpanii (Girona i Pravia) oraz Portugalii (Santo Tirso).Wicej informacji o zrwnowaonych celach ONZ znajduje si na stronie sdgs.un.org.zakadw przeprowadzio ju akcj Clean Sweep25'