b'Klckner PentaplastSklepy Niezaleni AKTYWIZACJA eksperciSynergia partnerstwaFirmy Wdroenie przeomowych zmian w globalnejrecyklingowe Rzdybrany opakowa z tworzyw sztucznych wymaga szerokiej wsppracy.Dlatego blisko wsppracujemy z partnerami branowymi, firmami recyklingowymi, klientami i detalistami z caego wiata w celu ulepszeniaKlienci Partnerzy systemw recyklingu i zwikszenia wykorzystaniabranowisurowcw wtrnych w opakowaniach. Chcemy, aby odpady plastikowe byy powszechniePrzynaleno do uznawane za cenny zasb, ktry nie przedostaje si do rodowiska.organizacjiNaleymy do gwnych organizacji branowych, takich jak EUPC, Petcore, INCPEN iRECOUP. Zajmujemy stanowisko przewodniczcego organizacji PET Sheet Europe, wiceprzewodniczcego grupy roboczej Petcore Thermoforming i zasiadamy w komitecie BPF ManagementCommittee. Podpisalimy globalne zobowizanie New Plastics Economy Fundacji Ellen MacArthur, ktrego celem jest eliminacja plastikowych odpadw i zanieczyszcze urda. Zasiadamy take w komitecie doradczym inicjatywy UK Plastic Pact i doczylimy do programu Circular Plastics Alliance, ktry dy do wykorzystania 10 mln ton plastiku porecyklingowego rocznie w nowych produktach w Europie do2025r. \x01\x02\x03\x04\x05\x06\x06\x07Uczestniczymy w dobrowolnych zobowizaniach\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x03\x08\x0b\x0c\x03\x0e\x0c\x05\x0f \x02\x08\x0b\x06europejskiej brany tworzyw sztucznych i podpisalimy plan Plastics 2030, ktry wspiera cele Komisji Europejskiej w zakresie przeksztacenia Europy w bardziej obiegow i oszczdzajc zasoby gospodark. Dobrowolne zobowizaniakpWicej informacji o naszych dziaaniach znajduje si na stronie kpfilms.com/mci Logotypy organizacji s aktualne w dniu publikacji.24'