b'#PPPyear2Aktywizacjakomunikacjacelebracja!W minionym roku w naszych szkoleniach i prezentacjach uczestniczyo ponad 2700 osb. Regularnie bierzemy udzia w rnych konferencjach i wydarzeniach, tak aby dotrze do moliwie najszerszej grupy ludzi i wsplnie dziaa na rzecz lepszej przyszoci dla plastiku i naszej planety. Oto kilka najwaniejszych wydarze, w ktrych uczestniczylimy w zeszym roku: 2019West Yorkshire, Wielka Brytania:WRZESIEDrugi rok programu PPP rozpoczlimy od zaproszenia przedstawicieli brytyjskiej brany tworzyw sztucznych na otwartyPADZIERNIK Londyn, Wielka Brytania: Global dzie w zakadzie Featherstone. ByoSustainability Director, Lubna Edwards, kilka okazji do witowania: doczya do panelu ekspertw50 lat zakadu Featherstone Sustainable Packaging Coalition,10 rocznica naszych tacek 100% rPETaby dyskutowa o promowaniu w Wielkiej Brytanii odpowiedzialnego pozyskiwaniaUkoczenie 1. roku programu Positivei optymalizacji materiaw Plastics Pledge opakowaniowych oraz poprowadziRozpoczcie dystrybucji kpInfinity TM warsztaty pt. Przetwarzalno azawarto surowcw wtrnych. Bruksela, Belgia: Food PackagingWarszawa, Polska: Aida Cierco, LISTOPAD Sustainability Manager, wsplnieInnovation Director, Ana Fernandez,z Marcinem Rutkowskim, Commercial uczestniczya w spotkaniu PlasticsDirector CEE, przemawiali podczas Recyclers Annual Meeting, aby omwikonferencji Sustainability Confex i kwestie projektowania uwzgldniajcegoodebrali nagrod Innovative Packaging recykling.Award w imieniukp.Adelaide, Australia: Technical Sales & Sustainability Manager na obszarzeGRUDZIE Barcelona, Hiszpania: Aida wygosia Australii i Nowej Zelandii, Adamodczyt pt. Co dalej z opakowaniem po Waldron, mwi o znaczeniu gospodarkijedzeniu? podczas wydarzenia Food & obiegu zamknitego dla tworzywPackaging Day zorganizowanego przez sztucznych oraz o tym, jak program PPPklaster Packaging i klaster FoodService.pomoe j wdroy. 2020Bruksela, Belgia: Ana FernandezLUTY Walencja, Hiszpania: Food Packaging uczestniczya w konferencji PetcoreInnovation Manager, Samuel Pardo, Europe Conference 2020, prezentujcuczestniczy w panelu Equiplasts kpTray2Tray TM . Sustainable Packaging razem z innymi ekspertami branowymi. Dyskutowano o innowacyjnych rozwizaniach umoliwiajcych wykorzystanie plastiku po przetworzeniu.Ze wzgldu na pandemi koronawirusa uczestniczylimy w kilku wydarzeniach online. 23'