b'Klckner PentaplastAKTYWIZACJAZmieniajmy wiatna lepszeChcemy prawdziwej zmiany! Dlatego angaujemy wszystkich interesariuszyNasz cel w kategorii we wsptworzenie rynku kocowegoaktywizacji dla materiaw porecyklingowych, takto inspirowanie zmian aby umoliwi ich ponowne uycie.na szerok skal w celu Aby zapewni stae i niezawodneglobalnego zreformowania dostawy surowcw z recyklingu orazsystemw zbirki irecyklingu.aby zapobiec przedostawaniu si plastiku do rodowiska, lobbujemyCoraz wicej przepisw narzucana rzecz ulepszenia infrastruktury dozasady gospodarki obiegu zamknitego, zbirki, segregacji i recyklingu. a firma kp aktywnie lobbuje, abyw regulacjach odpowiednio Dziaajc razem, moemy doprowadziuwzgldniono nasze know-howdo zmian, w efekcie ktrych powstaniez zakresu recyklingu, zrwnowaonego gospodarka obiegu zamknitego,rozwoju i doboru materiaw do ochrony zapewniajca lepsz przyszo dlaywnociunikajc jednoczenie generowania negatywnego wpywu planety izarzdzania odpadami. na rodowisko ispoeczestwo. Uczestniczymy w unijnych konsultacjach dotyczcych dyrektywy w sprawie plastiku jednorazowego uytku, w opracowywaniu krajowych podatkw dotyczcych plastiku, rozszerzenia zakresw odpowiedzialnoci producentw i opracowania systemw depozytowych.Prowadzimy lobbing na poziomie regionalnym i krajowym, aby zachca do ulepszenia infrastruktury recyklingowej. Tworzymy take rynki kocowe oraz innowacyjne opakowania i produkty odpowiednie do okrelonych celw przy uwzgldnieniu szerszego kontekstu spoecznego i rodowiskowego.22'