b'#PPPyear2Komunikat, ktrego nieStudenckie pomysy na sposb przeoczy zrwnowaony plastik Dymy do uatwienia procesw recyklinguZaprosilimy staystw z University of Virginiadla wszystkich uczestnikw. Umieszczajcdo orodka kpi.center w Gordonsville (USA), aby jednoznaczny komunikat na opakowaniu,wsplnie prowadzi prace badawcze i rozwojowe. wyrniamy produkty zawierajce materiayStudenci zgosili wiele ciekawych pomysw z recyklingu, odpowiednie do ponownegodotyczcych zrwnowaonego rozwoju, zwikszenia przetworzenia. Konsekwentnie informujemy ozawartoci materiaw pokonsumenckichzaletach recyklingu, aby zapobiega skadowaniuw produktach, tworzenia bardziej zrwnowaonych odpadw plastikowych na wysypiskach. materiaw oraz ograniczenia iloci odpadw.Aby zamkn obieg materiawNasze kontakty z uniwersytetem obejmuj rwnie opakowaniowych, musimy zadba o to, abydziaania edukacyjne. Organizujemy wykady na plastik by prawidowo utylizowany. Jest totemat przetwarzania polimerw z uwzgldnieniem cenny zasb, a zachowania osb korzystajcychznaczenia zrwnowaonego rozwoju.z opakowa maj kluczowe znaczenie dla jego ponownego wykorzystania.Wanie dlatego, wprowadzajc nowe opakowania kpInfinity TM , wytaczamy na kadymZrwnowaone cele ONZ z nich due logo Recycle me. WytaczamyW ramach programu PPP angaujemy ten napis w kilku jzykach rwnie na spodziemodych ludzi i zachcamy ich do przezroczystych tacekpo oprnieniuopracowania kreatywnych rozwiza opakowania uytkownik nie ma wtpliwoci,co naley teraz zrobi. opakowaniowych, tak aby chroni ycie pod wod oraz na ldzie. Zapraszajc Wyrane logo Recyclemestaystw do naszych zakadw, moemy zweryfikowa ich pomysy na opakowaniach kpInfinity TM pod ktem przydatnoci do ochrony i przezroczystych tackach toklimatu. Co wicej, w ramach dziaa wezwanie konsumentw doedukacyjnych blisko wsppracujemy odpowiedzialnego dziaania z wieloma kluczowymi interesariuszami w celu promowania wartoci odpadw plastikowych.Wicej informacji o zrwnowaonych celach ONZ znajduje si na stronie sdgs.un.org. 21'