b'#PPPyear2Przyszli specjalici ds. opakowaOd wielu lat z dum sponsorujemy nagrody Starpack Student i Starpack Schools, ktre promuj wrd modszych pokole zalety projektowania i tworzenia zrwnowaonych, praktycznych opakowa. Tegoroczny konkurs dla studentw dotyczy opakowa, ktre miay prowadzi do zmniejszenia iloci odpadw konsumenckich, a konkurs dla szk dotyczy opakowa ywnoci na wynos, ktre miay promowa zdrowe odywianie si wrd dzieci.Przybliajc dzieciom supermoce plastikuW ramach edukowania o zaletach plastiku odwiedzamy szkoy, prezentujc program PPPi dyskutujc o tym, jak kady z nas moe pomc w ponownym wykorzystaniu plastiku. Np. w Holandii odwiedzilimy szko podstawow, aby uczy dzieci o znaczeniu segregacji odpadw oraz o zrwnowaonych opakowaniach. 31 Dla szk na caym wiecie przygotowujemy krtkie filmy edukacyjne, ktre przybliaj spoecznei rodowiskowe zalety plastiku wcodziennym yciu. S one przeznaczone dla dzieci do lat 10. Za ich porednictwem wyjaniamy, dlaczego plastik jest optymalnym materiaem dla wielu przedmiotwi dlaczego jego recykling jest bardzo wany. zgoszonych projektw Starpack Award,17 nagrodzonych za doskonae rezultaty 19'