b'Klckner PentaplastEDUKACJAPlastik jakocenny zasb Plastiki s uniwersalne i wykazuj wiele unikalnych cechs higieniczne,Nasz cel w kategorii bezpieczne, elastyczne, lekkie, trwaeedukacji oraz maj znakomite dziaanieto inicjowanie dziaa barierowe, dziki czemu chroniw spoeczestwie, ktre atwopsujcesi produkty. Chcemy,promuj warto odpadw aby wszyscy poznali i docenili zaletyplastikowych i znaczenie ich plastiku zarwno podczas, jak i po okresie uytkowania. recyklingu.Zwracamy si do spoecznociProdukty plastikowe oferuj wiele i konsumentw za pomockorzyciw tym take przetwarzalno. Obawy zwizane z zarzdzaniem komunikatw na opakowaniach,odpadami plastikowymi wynikaj kampanii, filmw edukacyjnychwycznie z braku infrastruktury, edukacji dla szk oraz projektw, ktrei zaangaowania na rzecz recyklingu. demonstruj uczestnikom wartoW cigu pierwszych 2 lat programu plastiku i moliwoci recyklinguPPP organizowalimy kampanie za porednictwem rnych kanaw (np. odpowiednio segregowanychmediw spoecznociowych), aby opakowa. udostpnia informacje o wartoci plastiku i potrzebie recyklingu.Dokadamy stara, aby nasze produkty zawieray wyrane instrukcje dla konsumentw, dotyczce recyklingu opakowa.18'