b'#PPPyear2Bardziej zrwnowaone sodyczeProducent czekolady Pladis Global wsppracuje z naszym zespoem w Gebze (Turcja) w celu przejcia z tradycyjnych opakowa PVC na przetwarzalne opakowania PET dla swoich wyrobw cukierniczych. S bardzo lekkiei wydajne, a ponadto mona je przekazado recyklingu w wikszoci zakadw.Etykiety do recyklingu Zrwnowaone cele ONZDotychczas etykiety z folii kurczliwej byyWsppracujemy z klientami na rzecz usuwane z butelek przed recyklingiem. wdroenia zrwnowaonych opakowa, tak aby wspiera odpowiedzialn Teraz, dziki kpPentalabel SmartCycle TM , nie konsumpcj iprodukcj. Szukanie jest to konieczne. Etykiety zostay wykonane sposobw zagospodarowania plastiku z tego samego materiau co butelki PET i dlategooceanicznego w produktach kp oraz mog bezporednio uczestniczy w strumieniu recyklingu. Oznacza to oszczdno czasu, aakcje sprztania play to tylko 2 dodatkowy sprzt do przetwarzania nie jest juprzykady naszych dziaa na rzecz potrzebny. Dziki tej innowacji otrzymalimyochrony ycia podwodnego, natomiast oficjalne wyrnienie instytutu USA Associationzobowizanie firmy do redukcji zuycia of Plastic Recyclers. materiaw wpisuje si w szerszy cel Te etykiety s elementem inicjatywy Holyochronyklimatu.Grail, ktrej celem jest ulepszenie sortowania opakowa pokonsumenckich za pomoc znacznikw chemicznych i znakw cyfrowych na opakowaniach. Na foliach kp Pentalabel SmartCycle TMnadrukowuje si cyfrowe znaki wodne, co pomaga wychwyci wicej plastikuw strumieniu recyklingu i promowa gospodark obiegu zamknitego.Wicej informacji o zrwnowaonych celach ONZ znajduje si na stronie sdgs.un.org. 17.75'