b'Klckner PentaplastPRZYSPIESZENIEkpKapture TM zamknity obieg materiaw dla barwionego PETkp Kapture TMto nowa seria czarnych i barwionych tacek oraz sztywnych folii wykonanych nawet w 100% z pokonsumenckiego PET zrecyklingu. Tacki powstaj przy uyciu barwnika wykrywalnego, ktry jest rozpoznawany przez urzdzenia do segregacji i recyklingu. W ten sposb materia mona wielokrotnie przetworzy do postaci opakowania, ktre za kadym razem zapewni wieo i bezpieczestwo ywnoci.Obecnie w Wielkiej Brytanii okoo 12000 ton plastiku zawierajcego czarny pigment wglowy nie jest wykrywanych przez czujniki bliskiej podczerwieni w strumieniach recyklingu, stajc si odpadem nieprzetwarzalnym. kp Kapture TMzmienia to, zamykajc obieg materiau i oferujc sklepom zrwnowaon opcj ekspozycji produktw w czarnych lub kolorowych opakowaniach wysokiej jakoci przeznaczon do ywnoci premium. RECOUP wspierao kp podczas pomylnie ukoczonych testw, ktre niezaleniewykazay wykrywalno barwionych tacek kp Kapture TMw urzdzeniach sortujcych uywanych wWielkiej Brytanii. Dlatego produkty kp Kapture TMmog by wydajnie sortowane w ramach przygotowa do dalszego recyklingu.Stuart Foster, RECOUP CEORecykling opakowa sushi na wynos Sushi Gourmet po raz pierwszy prezentuje produkty w przetwarzalnych opakowaniach kp Sushi oraz Aspect w ponad 85 supermarketach w Wielkiej Brytanii. Rezygnujc z polistyrenu na rzecz alternatyw wykonanych nawet w 100% z pokonsumenckiego rPET, firma Sushi Gourmet zamyka obieg materiaw opakowaniowych i stawia na jakociowe, zrwnowaone rozwizanie.Ciy na nas olbrzymia odpowiedzialno za stan naszej planety.Zorganizowalimy dostawy ryb ze zrwnowaonych hodowli, a teraz, dziki firmom Klckner Pentaplast i Tristar, otrzymalimy zrwnowaone rozwizanie opakowaniowe. Jestemy pierwsz firm w tym segmencie, ktra funkcjonuje zgodnie z hasem happy fish and happy packaging.Michael Lee Kien Vong, Hana Group UK, Commercial Director16'