b'#PPPyear2Opakowanie z przyszociNa pocztku drugiego roku programu PPP pooylimy nacisk na cel dotyczcy stosowania wycznie materiaw przetwarzanych lub pozyskiwanych ze zrwnowaonych rde. Poniej prezentujemy 3 przykady dziaaz tego obszaru.kpInfinity TM zrwnowaone opakowanie do ywnoci na wynosW 2019r. intensywnie pracowalimy nad nowymi materiaami, uzyskujc w rezultacie seri kpInfinity TM . kpEternal TM zrwnowaony Produkty wykonano ze spienionego polipropylenurozwj od gry do doui dlatego s w peni przetwarzalne, zachowuj temperatur ywnoci duej ni wyroby alternatywne,kpEternal TMto nowa seria premium nadaj si do mikrofalwek, s lekkie, trwae i odpornezawierajca patki rPET i opracowana na wod, kwasy, zasady i gorce oleje. Niezalenew ramach inicjatywy kpTray2Tray TM . testy dowiody, e kpInfinity TMma niszy wpyw naTacki s bardzo lekkie i wykazuj rodowisko ni alternatywy z kartonu czy bagassy orazznacznie niszy lad wglowy ni wykazuje znacznie nisze zuycie energii i wody oraztacki z materiau pierwotnego. lad wglowy.Zostay wykonane z monomateriau rPET, dziki czemu ich recykling jestkpInfinity TMto przykad doskonaejprostszy. innowacji produktowej powstaej Ponadto nasza folia poliolefinowa z myl o przetwarzaniu kpLINwrap zostaa wyrniona w istniejcych zakadach gospodarkiprzez Interseroh najwyszym odpadami. Zauwaalny napiscertyfikatem zdatnoci do recyklingu Recycle me na opakowaniu stanowii zatwierdzona jako przetwarzalna w wyran zacht do prawidowejtorbach z polietylenu przez RECOUPbrytyjskich ekspertw ds. recyklingu. utylizacji umoliwiajcej ponowneTMwykorzystanie materiaw. Nasz system kp EternalBase+Wrap umoliwia poczenie tacek z foli w celu utworzenia kompletnego Katie Bradbury, Sustainability and Packaging InnovationManager, Bunzl Catering Supplies rozwizania opakowaniowego wysokiej jakoci.15'