b'Klckner PentaplastPRZYSPIESZENIEOchronanaszej planety Ludzie coraz aktywniej angauj siw ochron planety przedNasz cel w kategorii zamieceniem. Wsparcie tych dziaaprzyspieszenia to co wicej ni promowanieto uywanie wycznie segregacji miecito take organizacjatych materiaw, ktre efektywnych zakadw zbirki mona praktycznie obj i przetwrstwa odpadw. recyklingiem lub pozyskiwa Chcemy w maksymalnym stopniuw zrwnowaony sposb do uatwi naszym klientom 2028r.i konsumentom uczestnictwow acuchu recyklingu. WanieNieustannie opracowujemy produkty, dlatego upraszczamy stosowaneuwzgldniajc wymogi recyklingu materiay, koncentrujc si gwnie i zamknitego obiegu materiaw, tak aby nie marnowa cennego na monomateriaach i propagujcplastiku. Wdroylimy kilka definicji wiedz o sposobach recyklingu. przetwarzalnoci, m.in. te okrelone w ramach ISO 14021, RecyClass, New Plastics Economy Fundacji Ellen MacArthur, UK Plastics Pact, RECOUP, CITEO iCOTREP.Opracowalimy wieloletni, zrwnowaon strategi materiaow,w ramach ktrej przeanalizujemy materiay uywane w marketingui opakowaniach, dc do eliminacji rozwiza nieprzetwarzalnych.REC 1 Y 00% CLED14'