b'#PPPyear2Karty patnicze z plastiku oceanicznego kp dy do ochrony oceanw przed zanieczyszczeniem plastikiem. Dlatego podjlimy wspprac z partneramiw celu stworzenia folii kpShoreCycle TM , ktra w kilku bankach posuya do produkcji kart kredytowych. Folia kpShoreCycle TMpowstaje z plastiku zbieranego na obszarach przybrzenych, ktry zagraa szlakom wodnym i oceanom, poniewa nie by objty formaln zbirk odpadw. Pozyskany plastik jest uniwersalnym, zrwnowaonym materiaem, z ktrego powstaj karty w kolorze naturalnym, kryjcym biaym i w wybranych innych barwach.Zrwnowaone cele ONZNowe produkty zuywajce mniej energii i wicej plastiku z recyklingu stanowi nasz wkad na rzecz ochrony klimatu i promowania odpowiedzialnej konsumpcji iprodukcji. Nieustannie dc do zwikszenia roli recyklingu w przemyle, innowacjach i infrastrukturze, chronimy rodowisko przed zanieczyszczeniem plastikiemi pomagamy stosowa ten materia tam, gdzie jest przydatny. W ten sposb chronimy organizmy wodne, jaki ldowe.Wicej informacji o zrwnowaonych celach ONZ znajduje si na stronie sdgs.un.org. 13'