b'Klckner PentaplastINNOWACYJNOWzrost recyklingu dziki wyspecjalizowanym kooperantomW cigu ostatnich 3 lat zuylimy ponad 363000 ton rPETw naszych produktach. To wicej ni waga 220000 samochodw osobowych! Ostatnio zawarlimy picioletni kontrakt z brytyjsk firm recyklingow Viridor, zabezpieczajc roczne dostawy rPET na poziomie 8000ton z nowego zakadu przetwrczego dostawcy. Na caym wiecie nawizujemy wspprac w zakresie zbirki i przetwarzania rPET, aby zorganizowa stabilne dostawy oraz infrastruktur i zachty dla zbirki, segregacji irecyklingu.Firma Viridor jest bardzo dumna z partnerstwa zkp. Efektem tej wsppracy bdzie rzeczywiste wzmocnienie gospodarki obiegu zamknitego.Keith Trower, Viridor Resource Management ManagingDirectorOd lewej: Aida Cierco, Sustainability Manager kp, i Simon Hicks, Managing Director Recycling w firmie ViridorInwestycje w przyszo rPETAby realizowa program PPP i zachowa tytu lidera w segmencie produktw zawierajcych surowce z recyklingu, zainwestowalimy ponad 17,5 mln euro w zakad w Montrealu (Kanada). Dziki temu w Ameryce Pnocnej zmniejszymy ilo odpadw 17,5 plastikowych i zwikszymy uycie PET z recyklingu w produkcji tacek na miso. Nowoczesna instalacja moe przetwarza 23 tysice ton postkonsumenckich patkw PET rocznie, dostarczanych przez miejskie zakady przetwrstwa odpadw. mlneuro Zainwestujemy take 12 mln euro w latach 2020 i2021 w ramach rozbudowy naszych zakadww Crumlin (Walia), Ritterhude (Niemcy) i Melbourne zainwestowalimy w Montrealu(Australia). Pozwoli to znacznie podwyszy moce w produkcj tacek rPET na misowytwrcze dla produkcji tacek i folii sztywnych rPET.na rynek Ameryki Pnocnej12'