b'Klckner PentaplastINNOWACYJNOZmyl ooszczdzaniu naszych zasobwJestemy globalnym liderem w produkcji wysokobarierowychNasz cel w kategorii opakowa ochronnych zawierajcychinnowacyjnoci materia z recyklingu i chcemyto wytwarzanie produktw, optymalizowa zuycie zasobw,ktre zawieraj do 100% jednoczenie zachowujc waciwocimateriau z recyklingu produktw. Wanie dlatego stawiamydo roku 2028, stosujc na innowacje, ktre zmniejsz wag naszych produktw, zwiksz do pokonsumencki rPET odzyskany 100% zawarto materiau z recyklinguz butelek, naczy, tubek itacek.i umoliwi wysz produkcj przyProdukujemy wyroby zawierajce rPET niszym zuyciu. od niemal 20lat. Zainteresowanie Opracowujc nasz asortyment, natym materiaem ronie, a tym samym zwiksza si nacisk na zwikszenie kadym etapieod projektowania,poziomu recyklingu. Aby osign przez produkcj i uycie po recyklingnasz cel z zakresu innowacyjnoci,szukamy nowatorskich sposobwwsppracujemy z dostawcami i firmami ograniczenia wpywu na rodowisko. recyklingowymi, tak aby zabezpieczy stabilne dostawy rPET wysokiej jakoci.Ulepszamy take nasze wyroby, aby zuywa mniej plastiku. Np. zredukowalimy o 8% grubo naszej wysokobarierowej folii kurczliwej LINTOP PE, zachowujc jej trwaoci ijako.10'