b'Klckner PentaplastWe geven trays een nieuw leven, keer op keerWe stellen alles in het werk om gebruikte voedselverpakkingen te recupereren, zodat ze opnieuw kunnen worden omgezet in bruikbare, beschermende en volledig recyclebare voedselver-pakkingen. Daarom hebben we een initiatief ontwikkeld om een gesloten cirkel te creren voor trays en stijve folieskp Tray2Tray TM . De mogelijkheden zijn eindeloos. Naarmate de vraag naar gerecycled PET toeneemt, raken de voorraden van dit waardevolle materiaal uitgeput. Daarom zoeken we manieren om mensen aan te moedigen meer te recyclen en regeringen te stimuleren om daarvoor de nodige mechanismen, infrastructuur en incentives te ontwikkelen. Door samen te werken in onze gehele toeleverings- en waardeketenvan consumenten tot en met recyclingfaciliteitenvinden we nieuwe manieren om trays in te zamelen en te verwerken tot waardevolle rPET-vlokken die we kunnen gebruiken om nieuwe trays en stijve folies te maken. Onze weg naar succes We hebben onszelf tot doel gesteld om tegen2022 reeds 30% kp Tray2Tray TMte verwerken inonze trays en harde folies. Daartoe hebben we vier overkoepelende doelstellingen gecreerd: Een volledige recyclingstroom opzetten met onze stakeholders, van ontwerpen die circulariteit stimuleren tot infrastructuren voor het inzamelen, sorteren en recyclen.8'