b'#PPPyear2We zullen meer doen metWe zullen maximaal gebruik minder maken van duurzame materialenINNOVEREN VERSNELLENPositive Plastics PledgeACTIVEREN INFORMERENWe zullen op grote schaalWe zullen de waarde van verandering teweegbrengen afval promoten 7'