b"Klckner PentaplastOnze bekroondePositive Plastics Pledge Door samen te werken kunnen we plastics eenWe ondersteunen ook de duurzame-duurzame toekomst geven, waarbij we de principesontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde van de circulaire economie toepassen op allesNaties (VN) en richten ons daarbij op doelstellingen wat we doen. Onze Positive Plastics Pledge is eenwaarvoor we denken het verschil te kunnen maken.vierpuntenplan voor een toekomst met minder afval enVoor meer informatie over onze Pledge, ga naar steunt op een circulaire filosofie. Het houdt rekeningkpfilms.com/PPPmet elke fase in het traject van een product, vanhet ontwerp en de productie tot het gebruik ende recycling.En de winnaar is. Foodservice Packaging UK Packaging Awards Association Awardsnovember 2019maart 2020 Best Rigid Plastic Pack of the YearDesign & Marketing Awardlancering Jewel-gamma. van kp Infinity .TM Highly CommendedPackaging Company of the Year.Sustainability AwardPositive Plastics Pledge, Jaar 1. Sustainability Confexoktober 2019Sustainability Solution Provider Innovatieve verpakkingWaste2Zero AwardsPAC Global Leadership Awardsoktober 2019Best Recycling Project (Public Sector) februari 2020Gesloten levenscirkel met kp Best in Class Package Innovation, Featherstone.Sustainable Designkp Elite. Best Closed Loop Project (Runner-up) PETCore Working Groep om recyclage van tray tot tray te demonstreren.6"