b'Klckner PentaplastUitkijken naar een toekomst met minder afvalWat we in jaar Inzicht in het grotere geheel twee hebbenVoorkomen dat plastics in het milieu terechtkomen is geleerd een cruciaal onderdeel van duurzaam plasticbeheer, maar dat is nog niet alles. Om ten volle te begrijpen We zijn verheugd dat wewelke duurzaamheidsfactoren een impact hebben onderscheidingen hebbenop de plasticsector, onze waardeketen en onze gewonnen voor onze actiesstakeholders, voeren we een PESTLE-analyse uit. Dit en innovaties die bijdragen totbetekent dat we kijken naar de volgende factoren onze Positive Plastics Pledge. Zeom een robuuste, allesomvattende strategie en bevestigen dat we op de goedeaanpak voor duurzame kunststofverpakkingen te weg zijn, maar we zijn niet vanontwikkelen.plan op onze lauweren te gaan Politiekrusten. We leren voortdurendbv. de EU-richtlijn betreffende bij, testen nieuwe materialen enwegwerpkunststoffenmethoden om verpakkingen teEconomisch verzamelen en te recyclen enbv. financile recyclinginitiatievenzoeken manieren om iedereen erbij te betrekken. Sociaalbv. consumenten, niet-gouvernementele organisaties en mediapersoonlijkhedenTechnologisch bv. recyclingfaciliteitenWettelijk (Legal)bv. belastingen en vergoedingenEcologisch (Environmental) bv. duurzame materialenJongeren betrekkenWe blijven ons richten op scholen en universiteitsstudenten met informatie overplastics, omdat we weten dat het betrekkenvan de jongere generatie cruciaal is om onze Pledge te realiseren.26'