b"Klckner PentaplastACTIVERENDe wereldveranderen We willen grote veranderingen! Daarom werken we samen met alleOnze activeringsdoelstelling stakeholders en bouwen we aan de eindmarkten voor gerecyclede materialenbestaat erin om grootschalige voor gebruik in producten. Om eenveranderingen in de hand te constante en betrouwbare aanvoer vanwerken en zo de inzameling gerecyclede materialen te verzekerenen recycling wereldwijd te en om te voorkomen dat kunststoffentransformeren.in de natuur terechtkomen, lobbyen we voor een betere inzamel-, sorteer- enEr wordt meer wetgeving aangenomen recyclinginfrastructuur. om een circulaire economie te stimuleren en we zijn nauw betrokken bij de Door samen te werken kunnen welobbying hiervoor om onze expertise op ingrijpende veranderingen teweegbrengenhet gebied van recycling, duurzaamheid en een betere, meer circulaire toekomsten materiaalkeuze voor voedsel- en voor plastic en onze planeet creren. productbescherming te weerspiegelen, zonder daarbij ongewenste neveneffecten te creren die de negatieve gevolgen voor het milieu en de samenleving zouden vergroten. We nemen deel aan het overleg in verband met de EU-richtlijn rond wegwerpplastics, de ontwikkeling van nationale plasticbelastingen, uitgebreide verantwoordelijkheidsschema's voor producenten en statiegeld- en retourprogramma's.We blijven zowel regionaal als nationaal lobbyen voor verdere investeringen in een betere recyclinginfrastructuur. Daarnaast creren we eindmarkten en innovatieve verpakkingen en producten die geschikt blijven voor het doel, rekening houdend met de bredere maatschappelijke en ecologische effecten.22"