b"#PPPyear2Recyclingberichten Studenten voorduidelijk gemaakt duurzame plastics We hebben ons als doel gesteld om recycling voorWe nodigen stagiairs van de Universiteit van Virginia iedereen gemakkelijker te maken. Met eenvoudigeuit in ons kp i.centre in Gordonsville (VS) om ons berichten op onze verpakkingen maken weonderzoek en onze ontwikkeling te ondersteunen. duidelijk welke verpakkingen van gerecycledDe studenten brengen frisse ideen en perspectieven materiaal gemaakt zijn en weer gerecycled kunnenaan voor onze duurzaamheidsprojecten, zoals het worden. We bepleiten voortdurend de voordelenverhogen van het gehalte post-consumer gerecycled van verpakkingen en recycling om te voorkomenmateriaal in onze producten, het creren van dat plasticafval op de stortplaats of in de natuurduurzamere materialen en het verminderen van afval.terechtkomt. Ons partnerschap met de universiteit omvat ook Om de levenscirkel van verpakkingen te sluiten,lessen. Zo geven we lezingen over de verwerking van moeten we ervoor zorgen dat plastic op de juistepolymeren, waarbij we het belang van duurzaamheid manier wordt afgevoerd. Plastic is een waardevolleonderstrepen.grondstof en de mensen die de verpakkingen gebruiken, zijn de sleutel tot de recycling en het hergebruik ervan. De SDG's van de VN Toen we bijvoorbeeld onze nieuwe kp Infinity TM -verpakking lanceerden, hebben we elke verpakkingondersteunen voorzien van een prominent 'Recycle me'-logo.We betrekken jonge mensen bij onze Dat logo hebben we ook in verschillende talenPledge en moedigen hen aan om in de bodem van onze transparante plastic trayscreatieve oplossingen uit te denken gegoten. Wanneer de verpakking leeg is, is devoor verpakkingsproblemen en zo het recyclingboodschap een vanzelfsprekende oproepleven onder water en op het land tot actie. te beschermen. Door stagiairs uit te nodigen in onze faciliteiten, krijgen we We hebben duidelijke 'Recycle me'- ook inzicht in hun ideen voor innovatieve berichten toegevoegd aan onze kpoplossingen die de klimaatactie Infinity TMen doorzichtige trays omondersteunen. Het belangrijkste is dat we consumenten tot actie aan te sporen via onze informatiepijler samenwerken met veel belangrijke stakeholders om de waarde van plasticafval te promoten.Meer informatie over de SDG's vindt u op sdgs.un.org. 21"