b"Klckner PentaplastINFORMERENGezinnen in Braziliruimen het strand op Meer dan vijftig vrijwilligers van onze Braziliaanse vestiging werkten samen met ECOSURF, een specialist in strandopruimingen, om 1.700 stuks afval te verwijderen van Gaivota Beach in Itanham. Het teamstuk voor stuk kp-medewerkers en hun gezinnenbegon met een yogasessie, alvorens de schoonmaak in het teken 1.700van de International Coastal Cleanup Day vanstart ging. De activiteit was bijzonder populair op sociale media, waar we een video deelden van het harde werk dat het team heeft verricht.stukken afval werden door vrijwilligers van ons Braziliaanse team verwijderd van Gaivota BeachRecyclingproject gestart kp is de drijvende kracht achter een project terMet de steun van Forum for the Future, een bevordering van de recyclebaarheid van verpakkingentoonaangevende internationale non-profitorganisatie van producten die onderweg worden gekocht enop het gebied van duurzaamheid en in samenwerking geconsumeerd. Het project heeft als doel verpakkingenmet een consortium van stakeholders, willen we te onttrekken aan het algemene afval dat wordthet Britse inzamel-, sorteer- en recyclingsysteem verbrand of gestort, door mensen beter te informerenvoor kunststofverpakkingen onderweg radicaal over recycling en door de infrastructuur onderweg teheruitvinden. Zodra we dit doel in het Verenigd verbeteren. Op die manier wordt het verzameld enKoninkrijk hebben bereikt, willen we dit initiatief gerecycled tot waardevolle grondstoffen voor uitbreiden naar diverse andere regio's. kp-verpakkingen voor afhaalvoeding en wordt delevenscirkel gesloten. 20"