b'Klckner PentaplastVERSNELLENBescherming vanonze planeet Meer dan ooit zetten mensen zich in om onze planeet afvalvrij te houden. Om datOnze versnellingsdoelstellingte ondersteunen moet niet alleen duidelijk zijn wat er gerecycled kan worden en hoe,bestaat erin om tegen 2028 enkel maar moeten er ook genoeg verwijderings-nog materialen te gebruiken die en recyclingfaciliteiten zijn om de recyclingeenvoudig recyclebaar zijn of mogelijk te maken. uit duurzame bron komen.We willen het onze klanten enWe blijven ontwerpen met het oog op de consumenten heel gemakkelijk maken omrecyclebaarheid en circulaire economie, het juiste te doen en onze producten tezodat waardevol plastic niet verloren recyclen. Daarom vereenvoudigen we onzegaat. Daarbij houden we rekening met materialen, richten we ons zoveel mogelijkverschillende definities van recyclebaarheid, op het gebruik van monomaterialen enwaaronder die van ISO 14021, RecyClass, maken we duidelijker hoe elk van onzede New Plastics Economy van de Ellen producten kan worden gerecycled. MacArthur Foundation, het UK Plastics Pact, RECOUP, CITEO en COTREP.We hebben een meerjarige duurzame materiaalstrategie ontwikkeld waarbij we alle materialen in alle marketingsectoren en verpakkingsformaten zullen herzien en waarbij we materialen die als niet-recyclebaar worden beschouwd zullen vervangen door alternatieven die op grote schaal kunnen worden gerecycled.REC 1 Y 00% CLED14'